loading...

Սիրելիս, դու արդեն կարող ես ինձ հանգիստ ասել, թե քանի տղամարդ ես ունեցել քո կյանքում. կնոջ պատասխանն ապշեցնող էԴիտումներ ` 1036
Սիրելիս, դու արդեն կարող ես ինձ հանգիստ ասել, թե քանի տղամարդ ես ունեցել քո կյանքում. կնոջ պատասխանն ապշեցնող է

- Սիրելիս, մենք արդեն ամուսիններ ենք, դու արդեն կարող ես ինձ հանգիստ ասել, թե քանի տղամարդ ես ունեցել քո կյանքում: 

- Իսկ դու չե՞ս բարկանա ինձ վրա:

- Ոչ, չեմ բարկանա:

- Լավ, 7:

- Այսինքն ես յոթերո՞րդ տղամարդն եմ քո կյանքում:

- Ոչ ինչ ես ասում... Դու 4-րդն ես :)


loading...

Փակել