loading...

Ի՞նչ կարող է ասել քնելու դիրքը կնոջ մասինԴիտումներ ` 330
Ի՞նչ կարող է ասել քնելու դիրքը կնոջ մասին

Քնելու դիրքը բավական մեծ նշանակություն ունի, քանի որ հենց այս դիրքերն են բացահայտում մարդու էությունն ու բնավորությունը:

Իսկ ի՞նչ կարող են քնելու դիրքերը կնոջ մասին ասել:

1. Ազատ դիրք

Այն կանայք, ովքեր քնում են ստամոքսի վրա, իսկ ձեռքերը ՝ բարձի տակ, բավական ընկերասեր են և շփվող:

2. Քաղցած դիրք

Եթե քնած ժամանակ գրկում եք բարձը, սա նշանակում է, որ չափազանց շատ եք վստահում ձեզ շրջապատողներին: Սա, իհարկե, լավ է շրջապատի համար, սակայն միշտ չէ, որ լավ է ձեզ համար:

3. Տախտակի դիրք

Այն կանայք, որոնք քնում են այնպես, կարծեք տախտակի վրա են պառկած, բավական հանգիստ են և ինքնամփոփ: Նրանք բարձր ինքնագնահատական ունեն, հաճախ նույնիսկ կարող են գոռոզ թվալ:

4. Կողային դիրք

Եթե կողքի վրա եք քնում, ապա բարի եք, վստահող և շփվող:


loading...

Փակել