loading...

Ահա թէ ինչ գաղտնի խնդիրների մասին կարող են վկայել եղունգների սպիտակ կետերըԴիտումներ ` 249
Ահա թէ ինչ գաղտնի խնդիրների մասին կարող են վկայել եղունգների սպիտակ կետերը

1․ Եղունգները պետք է հանգստանան լաքերից և հավելումներից

2․ Եղունգները պետք է հաճախ թրջել և ամրապնդող վաննաներ ընդունել3․ Սպասք լավանալուց ձեռնոց հագնել

4․ Լավ սնվեք

loading...

Փակել