loading...

Եթե իրար վրա դենք այս 3 քառակուսիները, քանի հատ սպիտակ փոքր քառակուսի կմնաԴիտումներ ` 241
Եթե իրար վրա դենք այս 3 քառակուսիները, քանի հատ սպիտակ փոքր քառակուսի կմնա

 

Եթե իրար վրա դենք այս 3 քառակուսիները, քանի հատ սպիտակ փոքր քառակուսիկներ կմնա:

 

 


loading...

Փակել