loading...

Այս աղջնակի կրծքերն անբնական չափերի են հասել, ինչի պատճառով նա լքել է դպրոցը և դժվարանում է տեղաշարժվել (Photo)Դիտումներ ` 1045
Այս աղջնակի կրծքերն անբնական չափերի են հասել, ինչի պատճառով նա լքել է դպրոցը և դժվարանում է տեղաշարժվել (Photo)

Սիրեա-Լեոնեից 11-ամյա Մամի Սամը ստիպված էր լքել դպրոցն այն բանից հետո, երբ նրա կրծքերը իր տարիքի համեմատ անհավանական չափերի հասան:

Տեղի բժիշկներն ու հեքիմներն ի վիճակի չեն կանգնեցնել պրոցեսը, այդ իսկ պատճառով էլ աղջնակի հուսահատ ծնողները օգնության խնդրանքով դիմել են Բժիշկների համաշխարհային ասոցիացիային:loading...

Փակել